Kjell Heide

  • 1930.11.12 - 2021.10.24

Vår älskade

Om jag lyssnar, kan jag höra Din röst Om jag blundar, kan jag se Dig le Detta är stunder som skänker mig tröst När ingen annan tröst finns att ge

Vår älskade

Om jag lyssnar, kan jag höra Din röst Om jag blundar, kan jag se Dig le Detta är stunder som skänker mig tröst När ingen annan tröst finns att ge